Kasvattajan peruskurssien tavoitteena on kissatietouden lisääminen ja aloittelevan kasvattajan auttaminen ja tukeminen. Kursseilla käydään läpileikkaus rotukissan kasvatukseen ja hoitoon liittyvistä keskeisistä asioista. Kurssit ovat avoimia kaikille ja kurssitodistuksen saavat ne, jotka ovat suorittaneet kaikki kurssin tehtävät hyväksytysti. 

Peruskurssi on jaettu kahteen osaan jotka voi käydä erikseen tai yhdessä. Molemmat osat (A ja B) pitää olla suoritettuna kasvattajanimeä anottaessa. 

Kurssimateriaali on Suomen Kissaliiton omaisuutta. Sitä ei myydä sellaisenaan, vaan se kuuluu osana järjestettävään kasvattajan peruskurssiin ja on osallistujalle ilmainen.