Kasvattajan peruskurssin tavoitteena on kissatietouden lisääminen ja aloittelevan kasvattajan auttaminen ja tukeminen. Kurssilla käsitellään rotukissan kasvatukseen ja hoitoon liittyviä keskeisiä asioita. Kurssi on pakollinen kasvattajanimeä anottaessa.

Kurssi on avoin kaikille rotukissayhdistysten jäsenille. Kurssitodistuksen saavat jäsenmaksun maksaneet jäsenet, jotka ovat suorittaneet kaikki tehtävät hyväksytysti.

Kurssiohjelman painopisteet ovat perusgenetiikka ja sen sanasto, synnytys ja pentueen hoito, Kissaliiton lomakkeet ja niiden täyttäminen sekä kissan kauppaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeet. Lyhyesti käsitellään myös rotukissaorganisaatiota.

Kurssimateriaaliin kuuluu Kasvattajan peruskurssi-vihko. Kurssimateriaali on Suomen Kissaliiton omaisuutta. Sitä ei myydä sellaisenaan, vaan se kuuluu osana järjestettävään kasvattajan peruskurssiin ja on osallistujalle ilmainen.